The solution transforming tomorrow

Aktualności:

Kompetencje cyfrowe

Współczesne zmiany cywilizacyjne, które coraz intensywniej łączą nasze codzienne życie ze światem wirtualnym, wymuszają na nas nabycie odpowiednich kompetencji z zakresu technologii cyfrowych. Kompetencje cyfrowe, zgodnie z zaleceniem Komisji Unii Europejskiej[1], należą obecnie do grupy ośmiu kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie.

Kompetencje cyfrowe można zdefiniować jako pewne, krytyczne i odpowiedzialne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do celów uczenia się, pracy oraz aktywnego udziału w życiu społecznym. Odnoszą się one do świadomego, kompetentnego, ale również kreatywnego korzystania z całego spektrum technologii cyfrowych, na które składają się:

 1. Umiejętność korzystania z informacji i z danych,
 2. Komunikacja i współpraca,
 3. Tworzenie treści cyfrowych,
 4. Bezpieczeństwo,
 5. Rozwiązywanie problemów.

Powyższe obszary tworzą tzw. Ramę Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli, znaną również jako DigComp. Identyfikuje ona 21 kompetencji ramowych istotnych dla każdego obszaru, których opanowanie pozwala w pełnym stopniu uczestniczyć w specyficznych warunkach życia społecznego, definiowanego obecnie w bardzo dużym stopniu przez nowe technologie cyfrowe.

[1] Raport Komisji Europejskiej, JRC IPTS – DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe; obszar kompetencji cyfrowych: 1. Information, 2. Communication, 3. Content Creation, 4. Safety, 5. Problem Solving.

Certyfikacja

Certyfikaty European Digital Certificate pozwalają zrealizować program nauczania zgodny z obiema wersjami Ramy DIGCOMP  najnowszą 2.2 oraz starszą 2.0, a nabywana wiedza może być realizowana zarówno na szkoleniach komercyjnych jak i dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Certyfikaty European Digital Certificate są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku dla szkoleń realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych. Szczegółowo wytyczne te zostały opisane w opracowaniu: „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2021-2027”.

Moduł 1: Umiejętność korzystania z informacji i z danych

Kompetencje ramowe:

 • Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych
 • Ocena danych, informacji i treści cyfrowych
 • Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi

Moduł 2: Komunikacja i współpraca

Kompetencje ramowe

 • Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 • Dzielenie się informacjami i zasobami z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 • Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 • Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 • Netykieta
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową

Moduł 3: Tworzenie treści cyfrowych

Kompetencje ramowe:

 • Tworzenie treści cyfrowych
 • Integracja i przetwarzanie treści
 • Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
 • Programowanie

Moduł 4: Bezpieczeństwo

Kompetencje ramowe:

 • Narzędzia służące ochronie
 • Ochrona danych osobowych i prywatności
 • Ochrona zdrowia fizycznego, psychicznego i dobrostanu przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Ochrona środowiska

Moduł 5: Rozwiązywanie problemów

Kompetencje ramowe:

 • Rozwiązywanie problemów technicznych
 • Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów
 • Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych
 • Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych
pl_PLPolish
Skip to content