Użytkowanie zasobów cyfrowych w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji

Kod kwalifikacji – 14086

Dla kogo?

Kwalifikacja adresowana jest do osób:

Efekty uczenia się

Tworzenie i edycja danych cyfrowych

 1. tworzy pliki i foldery oraz skróty do nich,
 2. edytuje pliki i foldery (np. usuwa foldery, zmienia nazwy plików i folderów, tworzy skróty do aplikacji),
 3. analizuje właściwości plików i folderów,
 4. wyszukuje pliki oraz foldery we wbudowanym w system menedżerze plików, sortując je po wybranej etykiecie,
 5. wykorzystuje graficzny interfejs użytkownika (GUI) systemu operacyjnego i aplikacji (np. pola wyboru, listy rozwijane, przyciski, przestrzeń roboczą, gesty, menu start, kopiowanie, wycinanie, wklejanie, usuwanie),
 6. wykonuje prace z aplikacjami: instalowanie, uruchamianie, wyłączanie, uruchom za pomocą,
 7. modyfikuje wygląd aplikacji (ustawienie i preferencje aplikacji),
 8. wykonuje zrzut ekranu (całego ekranu lub jego wycinka).
 1. rozpoznaje elementy interfejsu (np. pulpit, pasek zadań, okna systemowe) oraz poszczególne środowiska systemów operacyjnych (np. Windows, Linux, Unix),
 2. wskazuje główne typy komputerów, podstawowe urządzenia peryferyjne (np. mysz, klawiatura, monitor, drukarka, skaner, głośniki) i złącza komunikacji (np. USB, HDMI),
 3. charakteryzuje techniczne zagadnienia dotyczące komputerów klasy PC (np. jednostki pojemności, nazwy podstawowych podzespołów, pojęcie BIOSu/UEFI, warstwy systemu operacyjnego),
 4. rozpoznaje podstawowe skróty w systemie operacyjnym do operacji na plikach i folderach (np. w Windows. Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+P),
 5. rozpoznaje najpopularniejsze rozszerzenia plików (np. *.txt, *.rtf, *.jpg, *.mp3, *.avi),
 6. charakteryzuje podstawowe programy do tworzenia treści (np. edytor tekstu, program graficzny, rejestrator głosu).
 1. tworzy plik/pliki tekstowe,
 2. modyfikuje plik/pliki tekstowe z wykorzystaniem podstawowych narzędzi do modyfikacji wyglądu i konspektu (np. krój czcionki, rozmiar czcionki, układ strony, kolor, wyrównanie tekstu, wykorzystanie tabel, treści osadzonych, takich jak obrazki wstawione z dysku, automatyczne listy punktowe, wstawianie znaków specjalnych, znaki podziału linii, edycja nagłówka i stopki itp.),
 3. kopiuje lub przenosi treści pomiędzy różnymi aplikacjami,
 4. zapisuje i drukuje plik/pliki (np. za pomocą funkcji “Zapisz” i “Zapisz jako”, wydruk na drukarce fizycznej, zapisz do pliku).
 1. rozpoznaje elementy interfejsu przeglądarki internetowej (np. pasek adresu, pasek wyszukiwania, przyciski nawigacyjne, karty, hiperłącza),
 2. identyfikuje podstawowe zagadnienia związane z siecią Internet (np. pojęcie Internet, Intranet, VLAN, protokół),
 3. wyszukuje informacje w Internecie z wykorzystaniem wizualnych filtrów wyszukiwarki internetowej (np. mapy, grafika, wideo, wiadomości),
 4. ocenia wyszukane treści pod względem ich przydatności,
 5. rozpoznaje treści reklamowe oraz sponsorowane,
 6. identyfikuje rozszerzenia domen internetowych (np. com, edu, gov, org, info),
 7. edytuje arkusze kalkulacyjne i dokumenty tekstowe z wykorzystaniem narzędzi webowych(np. Office Web App lub dokumenty Google),
 8. wykorzystuje dyski internetowe do przechowywania informacji (np. plików), wgrywanie/pobieranie plików),
 9. ocenia treści udostępnione z wykorzystaniem narzędzi do streamingu treści (np. podcasty, VOD, vlogi, transmisje na żywo, cloud gaming) pod względem ich przydatności.
 1. charakteryzuje zasady autorskich praw osobistych w kontekście zasobów cyfrowych,
 2. wymienia rodzaje licencji Creative Commons oraz wskazane przez Zintegrowaną Platformę Edukacyjną,
 3. charakteryzuje pojęcie licencji oprogramowania i jej rodzaje (np. wersja pełna, demo, freeware, trial),
 4. stosuje w dokumentach przypisy oraz opisy odnoszących się do wykorzystywanych w tekście praw autorskich (np. atrybucja, nazwa autora, link).

Komunikacja i cyberbezpieczeństwo

 1. rozróżnia zdalne formy komunikacji (np. portale społecznościowe, grupy dyskusyjne, forum internetowe oraz portal internetowy, komunikator, czat, e-mail),
 2. rozróżnia formy wymiany plików (np. dyski internetowe, portale hostingowe),
 3. omawia tożsamość cyfrową, wskazując na potrzebę jej ochrony,
 4. omawia proces zakładania i edycji konta użytkownika (np. zakładanie konta w portalu społecznościowym, na stronie internetowej lub forum internetowym),
 5. wypełnia istniejące konto podstawowymi danymi (dodanie awatara itp.),
 6. omawia proces wymiany informacji za pomocą narzędzi do komunikacji zdalnej (np. publikacja postów na portalu społecznościowym lub na forum z wykorzystaniem treści tekstowych, emotikonów i obrazków wczytanych z dysku komputera, dodawanie komentarzy itp.),
 7. omawia działanie elementów interfejsu narzędzi do komunikacji cyfrowej (np. pole tekstowe, pole wyboru, lista rozwijalna, przycisk wyślij/opublikuj).
 1. przetwarza post lub komentarz na portalu, korzystając z zasad netykiety (np. tworzy/edytuje post na portalu społecznościowy, post na forum, komentarz na stronie),
 2. zakłada konto użytkownika w usłudze do komunikacji zdalnej (np. zakłada poczty e-mail, konto w serwisie społecznościowym, konto na stronie internetowej),
 3. stosuje narzędzia do komunikacji bezpośredniej (np. wysyła i odbiera wiadomości za pomocą komunikatorów internetowych, czatów tekstowych, poczty e-mail, korzysta z narzędzi do komunikacji audiowizualnej w wybranej przez siebie konfiguracji, wykorzystuje skonfigurowaną pocztę e-mail, korzystając z zainstalowanego klienta lub z aplikacji dostępnej w formie webowej do wysyłania wiadomości),
 4. współdzieli zasoby cyfrowe z innymi użytkownikami Internetu, posługując się narzędziami oferowanymi przez usługodawców hostingowych i dysków internetowych (np. udostępnia zasoby za pomocą dedykowanej opcji, generuje link do zasobów itp.),
 5. korzysta z kalendarzy cyfrowych w formie online lub offline, w tym planując wydarzenia za pomocą kalendarza online i zapraszając do nich inne osoby.
 1. omawia usługi e-obywatel (np. mObywatel, BIP, profil zaufany, podpisywanie dokumentów, wypełnianie dokumentów formalnych [np. wnioski formalne do urzędu], przesyłanie dokumentów formalnych),
 2. obsługuje usługi e-obywatel (np. wyszukuje i pobiera dokumenty formalne, wnioski, uchwały, potwierdzenia, wysyła dokumenty, podpisuje dokumenty).
  1. omawia rolę oprogramowania chroniącego przed cyberatakami (np. programów antywirusowych i firewalli, blockerów skryptów itp.),
  2. rozpoznaje złośliwe oprogramowanie i luki bezpieczeństwa (np. ataki socjotechniczne, wirusy, trojany, luki 0-days),
  3. omawia pojęcie kopii bezpieczeństwa,
  4. omawia rolę biuletynów i raportów bezpieczeństwa,
  5. identyfikuje techniki polegające na zmianie nagłówka w wiadomości SMS lub e-mail,
  6. omawia zagrożenia płynące ze stosowania przestarzałego, niewspieranego przez producenta sprzętu komputerowego,
  7. omawia zagrożenia płynące ze stosowania nieoryginalnego (tzw. pirackiego) oprogramowania w uzyskiwaniu nieautoryzowanego dostępu do danych,
  8. omawia rolę komunikacji szyfrowanej, wskazując potencjalne zagrożenia płynące z jej braku,
  9. wskazuje zagrożenia związane z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi do komunikacji (np. wykorzystanie publicznych i niezabezpieczonych sieci WiFi),
  10. omawia zasady stosowania silnych haseł (polityka haseł),
  11. omawia funkcje aktualizacji oprogramowania (np. Windows Update).
  1. stosuje narzędzia do skanowania nośników danych za pomocą skonfigurowanego oprogramowania antywirusowego,
  2. wskazuje certyfikat bezpieczeństwa na stronie internetowej (np. wystawcę certyfikatu oraz dla kogo został wystawiony, rozpoznaje brak certyfikatu/szyfrowania, właściciela strony internetowej lub usługi za pomocą dostępnych narzędzi – rejestracja domeny),
  3. wykorzystuje sposoby zabezpieczenia dostępu do urządzeń i usług cyfrowych (np. kod PIN, hasło, odcisk palca, funkcja rozpoznawania twarzy).

Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących komputerów klasy PC

 1. identyfikuje nieskomplikowane problemy techniczne związana z użytkowaniem oprogramowania i sprzętu (np. zawieszenie oprogramowania, odłączenie urządzenia, brak połączenia z Internetem, brak tuszu/tonera w drukarce, zacięcie papieru, odróżnia tryb online od offline i wskazuje, jak nawiązać połączenie komputera z Internetem),
 2. rozwiązuje proste problemy ze sprzętem lub oprogramowaniem (np. zamyka zawieszoną aplikację, uzupełnia toner w drukarce, uruchamia ponownie komputer w celu zresetowania systemu, wykonuje zrzut ekranu błędu),
 3. pozyskuje informacje o systemie operacyjnym komputera i jego elementach składowych (np. wersja systemu operacyjnego, pamięć RAM, procesor),
 4. stosuje ułatwienia przeznaczone dla osób z indywidualnymi potrzebami (np. lupa, narrator, klawiatura ekranowa),
 5. charakteryzuje sposoby pozyskania wiedzy na temat napotkanego problemu technicznego (np. pomoc techniczna na stronie producenta, forum pomocy technicznej, portale specjalistyczne).
 1. omawia wpływ użytkowania komputera na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka;
 2. charakteryzuje zasady ergonomicznego korzystania z komputera;
 3. omawia wpływ komputerów i Internetu na środowisko naturalne (np. rola elektrośmieci).

Jak wygląda egzamin

Pełny egzamin składa się z trzech modułów, które odpowiadają poszczególnym efektom uczenia się.

Egzamin składa się z pytań testowych oraz pytań praktycznych i jest przeprowadzany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych przygotowanych przez Fundację Digital Europe.

Na uzupełnienie każdego z trzech modułów egzaminu uczestnik ma 45 minut czasu.

System egzaminacyjny Digital Europe

System egzaminacyjny European Digital Certificate ma formę platformy internetowej dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej.

Po zarejestrowaniu uczestnik zostanie automatycznie zalogowany na platformie egzaminacyjnej European Digital Certificate. Przystępując do egzaminu, uczestnik wprowadza numer egzaminatora oraz indywidualny numer sesji egzaminacyjnej, które przekazuje mu egzaminator.

Wynik egzaminu uczestnik może sprawdzić po zakończeniu sesji i zatwierdzeniu jej wyników przez Digital Europe. Certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności z zakresu ICT jest wystawiany przez Fundację Digital Europe.

Jak długo ważny jest certyfikat?

Dokument jest ważny przez 5 lat. Po tym okresie należy ponownie przystąpić do walidacji.
 
Jego wzór znajduje się poniżej.

Decyzja administracyjna

pl_PLPolish
Skip to content