Zostań trenerem

Wymagania i procedura

Kandydat na trenera musi spełnić następujące kryteria formalne:

 • posiadać minimum 200 godzin szkoleniowych w zakresie szkoleń komputerowych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych zgodnych ze standardem DIGCOMP (potwierdzonych referencjami) lub posiadać wykształcenie wyższe techniczne i ukończony kurs przygotowania pedagogicznego lub posiadać wykształcenie pedagogiczne w innym obszarze zawodowym (związane z kształceniem osób dorosłych);
 • posiadać certyfikat Digital Europe – honorowane są certyfikaty Digital Europe nie starsze niż 3 lata. Osoby, zainteresowane uzyskaniem certyfikatu Digital Europe muszą wcześniej przystąpić do egzaminu z wybranych modułów, a także uzyskać odpowiednio wysoki wynik – zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi umieszczonymi w zakładce „kryteria merytoryczne”;
 • ukończyć szkolenie dotyczącego wytycznych ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP;
 • uiścić opłaty akredytacyjnej w wysokości 350 zł za każdy wybrany obszar ramy DIGCOMP (w przypadku szkolenia z 5 obszarów, cena za jeden moduł wynosi 200 zł).

Kandydat na trenera musi zaliczyć egzamin Digital Europe z wybranych modułów uzyskując przy tym odpowiednio wysoki wynik:

 • trener z uprawnieniami do nauczania grup na poziomie A (podstawowe) musi zdobyć co najmniej 70% punktów z testu na poziomie B z wybranych przez siebie obszarów ramy DIGCOMP;
 • trener z uprawnieniami do nauczania grup na poziomie B (średniozaawansowane) musi zdobyć co najmniej 70% punktów z testu na poziomie C z wybranych przez siebie obszarów ramy DIGCOMP;
 • trener z uprawnieniami do nauczania grup na poziomie C (zaawansowane) musi zdobyć co najmniej 90% punktów z testu na poziomie C z wybranych przez siebie obszarów ramy DIGCOMP.

Ponadto kandydat przystępuje do szkolenia dotyczącego wytycznych ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP. Procedura ta obejmuje:

 • ukończenie szkolenia akredytacyjnego dotyczącego zagadnień poruszonych w ramach Europejskiej Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli;
 • zaliczenie egzaminu ze znajomości wytycznych DIGCOMP – test jest przeprowadzany za pośrednictwem platformy szkoleniowej Digital Europe.

Akredytacja trenera Digital Europe jest nadawana bezterminowo. Test i egzamin mogą być przeprowadzane w formie tradycyjnej oraz online.

Proces uzyskania uprawnień trenera Digital Europe składa się z następujących kroków:

 1. Kandydat przesyła aplikację za pośrednictwem załączonego obok formularza zgłoszeniowego, dołączając aktualne CV oraz referencje (min. 200 godzin szkoleniowych), dyplomy, kursy, certyfikaty itp. Każdy z tych plików nie może przekraczać rozmiaru 2MB.
 2. Pracownik Digital Europe dokonuje formalnej oceny zgłoszenia i potwierdza zgodność z wytycznymi.
 3. Kandydat wnosi opłatę akredytacyjną.
 4. Kandydat podchodzi do egzaminu Digital Europe z wybranych modułów zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi (jeśli uczestnik posiada certyfikat Digital Europe nie starszy niż 3 lata od daty zgłoszenia, ten krok jest pomijany)
 5. Kandydat z pozytywnym wynikiem egzaminu Digital Europe uzyskuje drogą mailową link do szkolenia akredytacyjnego dotyczącego znajomości wytycznych ramy DIGCOMP.
 6. Po pozytywnym zdaniu egzaminu Digital Europe oraz ukończeniu szkolenia na temat ramy DIGCOMP kandydat uzyskuje tytuł Trenera i otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe.

Formularz dla kandydata na trenera

  pl_PLPolish
  Skip to content