DIGCOMP 2.2 – o certyfikacji

Certyfikat Digital Europe v 2.2

European Digital Certificate to egzamin dla osób dorosłych i młodzieży, który weryfikuje kompetencje cyfrowe uczestnika. Jest egzaminem zgodnym z Europejską Ramą Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli DIGCOMP w wersji 2.1 oraz 2.2, które zawierają  kompetencje ramowe, zgrupowane w pięciu obszarach:

Egzamin jest przeprowadzany na jednym z ośmiu poziomów zaawansowania:

Struktura egzaminu:

Pełny egzamin European Digital Certificate składa się z pięciu modułów, które odpowiadają poszczególnym ramom kompetencji cyfrowych.

W ramach pojedynczego egzaminu zostaje zweryfikowany co najmniej jeden obszar kompetencji na jednym z trzech poziomów zaawansowania.

Każdy moduł egzaminacyjny składa się z 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru.

Czas przeznaczony na każdy moduł to 25 minut. Egzamin European Digital Certificate sprawdza wszystkie 21 kompetencji ramowych.

Przebieg egzaminu:

System egzaminacyjny European Digital Certificate ma formę platformy internetowej dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej.

Po zarejestrowaniu uczestnik zostanie automatycznie zalogowany na platformie egzaminacyjnej European Digital Certificate. Przystępując do egzaminu, uczestnik wprowadza numer egzaminatora oraz indywidualny numer sesji egzaminacyjnej, które przekazuje mu egzaminator.

Wynik egzaminu uczestnik może sprawdzić po zakończeniu sesji i zatwierdzeniu jej wyników przez Digital Europe. Certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności z zakresu ICT jest wystawiany przez Fundację Digital Europe. Jego wzór znajduje się po prawej stronie.

Przykładowy certyfikat

Fundacja DIGITAL EUROPE pełni funkcję nadzorczą i kontrolną nad Centrami Egzaminacyjnymi na terenie kraju oraz jest jedyną instytucją w Polsce upoważnioną do wystawiania certyfikatów EUROPEAN DIGITAL CERTIFICATE.

pl_PLPolish
Skip to content