European Graphic Design Certificate (EGDC)

Egzamin European Graphic Design Certificate (EGDC) w sposób kompleksowy weryfikuje wiedzę uczestnika z zakresu szeroko pojętej grafiki przetwarzanej komputerowo. Wśród badanych aspektów znajdują się zagadnienia związane z fizycznymi aspektami widzenia barw, wpływem poszczególnych czynników na to jak postrzegamy kolory oraz opis najczęściej występujących aberracji. Duży nacisk jest położony na ocenę posiadanych informacji o modelach standardowych i ich bardziej współczesnych odpowiednikach zasadzających się mocno na wzorach matematycznych, a także na wykorzystanie tej wiedzy w istniejących na rynku aplikacjach. W tym celu badamy czy uczestnik zna podstawowe i średniozaawansowane zagadnienia związane z przetwarzaniem grafiki rastrowej i wektorowej na przykładzie aplikacji firm Adobe i Serif, a także rozwiązań Open Source. Oprócz zagadnień stricte graficznych w ramach egzaminu sprawdzana jest też wiedza z zakresu prawa autorskiego i pokrewnych.

Egzamin EGDC jest realizowany w formie testowej z wykorzystaniem dedykowanej  platformy egzaminacyjnej Digital Europe i składa się z czterech komplementarnych modułów, które w pełni sprawdzają umiejętności osób egzaminowanych w zakresie wiedzy związanej z szeroko pojętą grafiką komputerową.

Moduły te to:

  1. Grafika przetwarzana komputerowo
  2. Współdzielenie plików i prawo autorskie
  3. Grafika rastrowa
  4. Grafika wektorowa

Ich szczegółowy opis znajdziecie Państwo poniżej:

Moduł grafika przetwarzana komputerowo – weryfikuje wiedzę uczestnika w zakresie barw i ich postrzegania, a także wpływu światła na kolor. Sprawdzana jest również znajomość mechanizmu widzenia barw i występujących anomalii, wiedzy na temat rodzajów grafiki, sposobu zapisu plików wynikowych i produkcyjnych w różnych formatach oraz reprezentacji obrazów jako ogółu.

Grupa

Zakres szczegółowy

Pojęcie barwy i jej wykorzystanie

1.1   czym jest barwa

1.2   postrzeganie barwy – teorie klasyczne i współczesne

1.3   właściwy dobór barw

Światło i jego wpływ na barwę

1.1   właściwości światła

1.2   zjawisko odbicia, załamania i rozpraszania światła

1.3   polaryzacja, interferencja i dyfrakcja światła

Mechanizm widzenia barw

1.1   budowa ludzkiego oka

1.2   zjawiska adaptacji i powidoku

1.3   wpływ ułożenia głowy oraz bodźców zewnętrznych na widzenie barw

1.4   anomalie w widzeniu barw

1.5   wpływ właściwości fizycznych na barwę – jak widzimy barwy

1.6   bodźce fizyczne a ich wpływ na postrzeganie barw

1.4   procesy widzenia barwnego

Matematyczne ujęcie barwy i światła

1.1   jakościowe i ilościowe pojęcie barw

1.2   sposoby matematycznej reprezentacji barw

1.3   przestrzenie barw i zależności między nimi

1.4   graficzne formy reprezentacji barw

1.5   trójkąt i sześcian barw

Komputer a grafika

1.1   sposoby generowania grafiki komputerowej przez układy scalone

1.2   potok renderujący, wierzchołki i piksele oraz ich rola w procesie generowania grafiki

1.3   reprezentacja koloru w systemie dwójkowym

Rodzaje grafiki komputerowej

1.1   grafika 2D i 3D

1.2   sposoby reprezentacji grafiki: rastrowa i wektorowa

1.3   obrazy a film – animacja

1.4   wpływ klatkażu na wrażenie płynności

Formaty i typy plików

1.1   konwersja stratna i bezstratna

1.2   sposoby kodowania obrazów

1.3   przykładowe typy plików wynikowych w grafice 2D: *.eps, *.jpg, *.png, *.gif, *.png, *.webp, *.raw, *.ai, *.cdr, *.psd/psb, *.xcf

1.4   przykładowe typy plików w grafice 3D: *.MAX, *.OBJ, *.FBX, *.3DS, *.C4D

Przestrzeń barw i profile kolorów

1.1   czym jest przestrzeń barwowa

1.2   profil koloru – założenia i wykorzystanie

1.3   zarządzanie tablicami LUT

1.4   modele koloru: RGB, CMYK, HSB/HSV, oraz zachodzące pomiędzy nimi relacje

Reprezentacja w formie obrazu

1.1   zasada działania monitora i drukarki

1.2   przygotowanie obrazu do wyświetlania i do druku

1.3   eksport i konwersja pliku wynikowego

 

Moduł współdzielenie plików i prawo autorskie sprawdza znajomość pojęć z zakresu przepisów prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania ich w temacie przetwarzania grafiki komputerowej. W jego ramach weryfikowana jest też znajomość zagadnień związanych z szeroko pojętą komunikacją cyfrową, obejmującą między innymi współdzielenie plików i ich bezpieczne przesyłanie do klienta, a także tworzenie kopii zapasowej.

Grupa

Zakres szczegółowy

Komunikacja w świecie cyfrowym

1.1   sposoby współdzielenia treści

1.2   portale społecznościowe i strony www – wytyczne i sposoby umieszczania treści

1.3   wirtualne portfolio

1.4   kontakt zdalny przy użyciu aplikacji do wideokonferencji

Prawo autorskie

1.1   typy i rodzaje licencji

1.2   przestrzeganie prawa autorskiego

1.3   prawo autorskie do składowych utworu a prawo do całego utworu

1.4   metadane i ich modyfikacja w świetle prawa

1.5   przenoszenie praw autorskich do utworu

Bezpieczeństwo użytkownika

1.1   zagrożenia płynące z udostępniania utworów w sieci

1.2   tworzenie kopii zapasowych zbiorów i zarządzanie nimi

1.3   rodzaje popularnych ataków na twórców

1.4   ochrona tworzonej zawartości

Moduł grafika rastrowa – kompleksowo weryfikuje znajomość pojęć związanych z tworzeniem i dalszą obróbką grafiki rastrowej na przykładzie aplikacji Adobe Photoshop i/lub Gimp.

Grupa

Zakres szczegółowy

Tworzenie zawartości

1.1   tworzenie nowych plików

1.2   Obszar roboczy i jego ustawienia

1.3   Kadrowanie

1.4   Importowanie zawartości

Pędzle

1.1   użycie pędzli

1.2   ustawienia zaawansowane pędzla

1.3   dodawanie nowych końcówek

Warstwy, maski i kanały

1.1   tworzenie nowych warstw

1.2   tryby mieszania i ich działanie

1.3   duplikowanie i powielanie warstw

1.4   maski i ich rodzaje

1.5   operacje na maskach i kanałach

1.6   grupowanie warstw i ich uporządkowanie

Efekty i filtry

1.1   korzystanie z filtrów

1.2   dodawanie nowych filtrów i zarządzanie nimi

1.3   stosowanie efektów

1.4   różne rodzaje rozmyć i wystrzonie

Koloryzowanie zdjęcia

1.1   wykorzystanie narzędzi do kolorowania

1.2   palety barw i zależności między nimi – RGB a CMYK

1.3   praca z krzywymi i poziomami

Wycinanie i wypełnienie

1.1   narzędzia do wycinania eliptycznego i prostokątnego

1.2   zaznaczanie kolorów oraz różdżka

1.3   lasso i narzędzia do inteligentnego wycinania

1.4   narzędzie do rysowania ścieżek i praca ze ścieżkami

1.5   narzędzia do klonowania i klonowania perspektywicznego

1.6   łatka i gumka

1.7   kształty

Narzędzia dodatkowe

1.1   narzędzie do przyciemniania i rozjaśniania

1.2   narzędzie tekstowe

1.3   miarki

1.4   tworzenie mockupów

Eksport i przygotowanie plików

1.1   popularne rodzaje plików

1.2   konwersja kolorów

1.3   przygotowanie do wydruku/publikacji

Moduł grafika wektorowa – sprawdza wiedzę użytkownika związaną z tworzeniem i obróbką grafiki wektorowej. Weryfikacja wiedzy ogólnej jest realizowana na przykładzie aplikacji Adobe Illustrator i/lub Serif Afinity Designer

Grupa

Zakres szczegółowy

Przygotowanie dokumentu

1.1   Przestrzeń robocza – wymiary obszaru roboczego i rozdzielczość

1.2   Przestrzeń barwowa i spady

1.3   Praca z warstwami

Tworzenie i edycja ścieżek

1.1   narzędzie do swobodnego rysowania

1.2   narzędzie do rysowania ścieżek

1.3   edycja ścieżek i ich wypełnienie

1.4   praca z krawędziami i ustawienie stycznych

Elementy grafiki rastrowej

1.1   dodawanie i zamiana plików rastrowych

1.2   przekształcenia dokonywane na plikach rastrowych, tryby mieszania, edycja,

1.3   wycinanie i przycinanie elementów rastrowych

Narzędzia dodatkowe

1.1   narzędzie do pracy z tekstem

1.2   praca z trybami mieszania

1.3   praca z efektami i filtrami

1.4   import nowych czcionek

1.5   tworzenie elementów prostych i ich edycja

1.6   wyszukiwanie nowych czcionek i czcionek podobnych

Eksport

1.1   przygotowanie materiałów do druku

1.2   przygotowanie obrazów do publikacji w sieci

1.3   osadzanie profili kolorów

Uzyskaniem kwalifikacji ICT zgodnej z wytycznymi jest otrzymanie na egzaminie Digital Europe wyniku z danego modułu w wysokości min. 50%. W przypadku realizowania egzaminu z kilku modułów, wynik każdej z części egzaminu musi być wyższy lub równy 50%.

pl_PLPolish
Skip to content