Wytyczne dotyczące placówek konieczne do przeprowadzania egzaminu Digital Europe

 1. Egzamin przeprowadza się w placówkach mających warunki lokalowe i techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu.
 2. Warunki lokalowe i techniczne w placówce zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu:
 • położona w cichym i spokojnym miejscu z łatwym dojazdem;
 • łatwo dostępna dla kandydatów (w tym niepełnosprawnych jeśli są wśród zdających);
 • odpowiednio oświetlona;
 • klimatyzowana lub odpowiednio ocieplona (min. 20°C, a max. 25°C);
 • utrzymana w czystości;
 • z łatwym dostępem do wyjść ewakuacyjnych;
 • z wydzielonym miejscem na rzeczy osobiste egzaminowanych.
 • toalety zaopatrzone w papier toaletowy, mydło, suszarkę do rąk lub ręczniki jednorazowe;
 • miejsce przeznaczone na poczekalnię.
 • stabilne i sprawdzone łącze internetowe na każdych 10 zdających: min. 5Mb/s prędkość pobierania, oraz min. 0,5 Mb/s prędkość wysyłania. Należy przy tym pamiętać by w trakcie egzaminu z połączenia internetowego nie korzystali inni użytkownicy, którzy mogą negatywnie wpływać na szybkość transferu danych (np. pobierając duże pliki z zewnętrznego serwera);
 • wspieraną przez producenta wersję systemu operacyjnego Linux, Windows lub MacOS z zainstalowanymi najnowszymi, dostępnymi w trakcie egzaminu, łatkami bezpieczeństwa;
 • zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarkę Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Opera, pozbawioną oprogramowania powodującego blokadę skryptów oraz reklam lub z wyłączoną ochroną na czas egzaminu, jeśli taka funkcjonalność jest integralną częścią przeglądarki;
 • komputery pozbawione dodatkowego oprogramowania lub zabezpieczeń, które mogą mieć wpływ na stabilność systemu operacyjnego, przeglądarki oraz sieci Internet, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania do blokowania ruchu z wykorzystaniem protokołów TCP, UDP i HTTP/HTTPS;
 • pojedyncze stanowisko wyposażone w procesor z co najmniej dwoma rdzeniami x86, minimum 2GB pamięci RAM w przypadku korzystania z 32-bitowej wersji systemu operacyjnego lub 4GB pamięci RAM jeśli używany system jest 64-bitowy, kartę dźwiękową oraz kartę graficzną zgodną z bibliotekami DirectX 9.0c lub nowszymi;
 • monitor o przekątnej minimum 13-cali i rozdzielczości nie niższej niż 1366x768px (16:9) lub 1280×960px (4:3);
 • myszkę z minimum dwoma przyciskami i scroolem oraz czujnikiem optycznym lub laserowym o rozdzielczości nie mniejszej niż 600DPI;
 • kamerę internetową o rozdzielczości min. 5MP i słuchawki z mikrofonem (dla stanowiska na egzamin ustny);
 • zapasowe stanowiska dla kandydatów na wypadek problemów technicznych (1 zapasowe stanowisko
  na każdych 7 kandydatów);
 • dostępny na czas egzaminu sprzęt techniczny powinien być odpowiednio wcześnie podłączony i skonfigurowany przez przeszkolonego w tym zakresie technika.
 • liczba stołów i krzeseł odpowiada liczbie kandydatów;
 • przygotowanie oddzielnego stanowiska egzaminacyjnego (stolika/ławki) dla każdego uczestnika egzaminu;
 • ustawienie stolików w sposób i w odległości uniemożliwiającej kontakt osób egzaminowanych, aby zapewnić samodzielność pracy;
 • przygotowanie miejsca dla osoby nadzorującej, która musi być obecna przez cały czas trwania egzaminu.
 • liczba stanowisk musi być większa lub równa ilości osób w sesji (ilość osób zapewniających prawidłowy przebieg egzaminu to 1 osoba na 24 zdających, łącznie nie więcej niż 60 osób w sali);
 • w salach nie mogą znajdować się żadne dostępne (widoczne) dla zdających pomoce dydaktyczne
  z zakresu egzaminu;
 • warunki w salach przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminu powinny być zgodne
  z podstawowymi wymaganiami bhp i ppoż;
 • placówka powinna zapewnić dostęp do toalety o odpowiednich warunkach sanitarnych;
 • żadne hałasy nie dochodzą z zewnątrz;
 • w przypadku egzaminów składających się z pięciu modułów do czasu egzaminu (5x 25min) należy doliczyć dodatkowe 25min czasu do wykorzystania przez egzaminatora między innymi na przełączanie się pomiędzy poszczególnymi modułami oraz powtórne logowanie uczestników egzaminu na platformę egzaminacyjną. W takim przypadku całkowity, przewidywany czas egzaminu to 150min.

Egzamin testowy sprawdzający sprzęt dzień przed planowaną sesją.

 1. Aby egzamin mógł się prawidłowo rozpocząć, egzaminowani muszą spełnić poniższe wytyczne:
 • przybyć na miejsce na 10-15 minut (przy dużych grupach 25 minut) przed godziną rozpoczęcia egzaminu, aby egzaminator spokojnie sprawdził tożsamość kandydatów i listę obecności;
 • wchodząc na salę podpisać się na liście obecności i skierować się do stanowiska wskazanego przez egzaminatora;
 • posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości ze zdjęciem; jeśli zdający nie posiada dowodu osobistego, wówczas prosimy o prawo jazdy, paszport bądź legitymację studencką/uczniowską. W przypadku braku dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zdającego nie może on podejść do egzaminu;
 • znać regulamin obowiązujący podczas egzaminów Digital Europe i akceptować jego postanowienia;
 • spóźnienia są dozwolone w wyjątkowych przypadkach, po uprzednim kontakcie z Centrum Egzaminacyjnym.
pl_PLPolish
Skip to content