Wytyczne dotyczące placówek konieczne do przeprowadzania egzaminu Digital Europe

 1. Egzamin przeprowadza się w placówkach mających warunki lokalowe i techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu.
 2. Warunki lokalowe i techniczne w placówce zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu:
 • położona w cichym i spokojnym miejscu z łatwym dojazdem;
 • łatwo dostępna dla kandydatów (w tym niepełnosprawnych jeśli są wśród zdających);
 • odpowiednio oświetlona;
 • klimatyzowana lub odpowiednio ocieplona (min. 20°C, a max. 25°C);
 • utrzymana w czystości;
 • z łatwym dostępem do wyjść ewakuacyjnych;
 • z wydzielonym miejscem na rzeczy osobiste egzaminowanych.
 • toalety zaopatrzone w papier toaletowy, mydło, suszarkę do rąk lub ręczniki jednorazowe;
 • miejsce przeznaczone na poczekalnię.
 • stabilne i sprawdzone łącze internetowe na każdych 10 zdających: min. 5Mb/s prędkość pobierania, oraz min. 0,5 Mb/s prędkość wysyłania. Należy przy tym pamiętać by w trakcie egzaminu z połączenia internetowego nie korzystali inni użytkownicy, którzy mogą negatywnie wpływać na szybkość transferu danych (np. pobierając duże pliki z zewnętrznego serwera);
 • wspieraną przez producenta wersję systemu operacyjnego Linux, Windows lub MacOS z zainstalowanymi najnowszymi, dostępnymi w trakcie egzaminu, łatkami bezpieczeństwa;
 • zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarkę Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Opera, pozbawioną oprogramowania powodującego blokadę skryptów oraz reklam lub z wyłączoną ochroną na czas egzaminu, jeśli taka funkcjonalność jest integralną częścią przeglądarki;
 • komputery pozbawione dodatkowego oprogramowania lub zabezpieczeń, które mogą mieć wpływ na stabilność systemu operacyjnego, przeglądarki oraz sieci Internet, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania do blokowania ruchu z wykorzystaniem protokołów TCP, UDP i HTTP/HTTPS;
 • pojedyncze stanowisko wyposażone w procesor z co najmniej dwoma rdzeniami x86, minimum 2GB pamięci RAM w przypadku korzystania z 32-bitowej wersji systemu operacyjnego lub 4GB pamięci RAM jeśli używany system jest 64-bitowy, kartę dźwiękową oraz kartę graficzną zgodną z bibliotekami DirectX 9.0c lub nowszymi;
 • monitor o przekątnej minimum 13-cali i rozdzielczości nie niższej niż 1366x768px (16:9) lub 1280×960px (4:3);
 • myszkę z minimum dwoma przyciskami i scroolem oraz czujnikiem optycznym lub laserowym o rozdzielczości nie mniejszej niż 600DPI;
 • kamerę internetową o rozdzielczości min. 5MP i słuchawki z mikrofonem (dla stanowiska na egzamin ustny);
 • zapasowe stanowiska dla kandydatów na wypadek problemów technicznych (1 zapasowe stanowisko
  na każdych 7 kandydatów);
 • dostępny na czas egzaminu sprzęt techniczny powinien być odpowiednio wcześnie podłączony i skonfigurowany przez przeszkolonego w tym zakresie technika.
 • liczba stołów i krzeseł odpowiada liczbie kandydatów;
 • przygotowanie oddzielnego stanowiska egzaminacyjnego (stolika/ławki) dla każdego uczestnika egzaminu;
 • ustawienie stolików w sposób i w odległości uniemożliwiającej kontakt osób egzaminowanych, aby zapewnić samodzielność pracy;
 • przygotowanie miejsca dla osoby nadzorującej, która musi być obecna przez cały czas trwania egzaminu.
 • liczba stanowisk musi być większa lub równa ilości osób w sesji (ilość osób zapewniających prawidłowy przebieg egzaminu to 1 osoba na 24 zdających, łącznie nie więcej niż 60 osób w sali);
 • w salach nie mogą znajdować się żadne dostępne (widoczne) dla zdających pomoce dydaktyczne
  z zakresu egzaminu;
 • warunki w salach przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminu powinny być zgodne
  z podstawowymi wymaganiami bhp i ppoż;
 • placówka powinna zapewnić dostęp do toalety o odpowiednich warunkach sanitarnych;
 • żadne hałasy nie dochodzą z zewnątrz.

Egzamin testowy sprawdzający sprzęt dzień przed planowaną sesją.

 1. Aby egzamin mógł się prawidłowo rozpocząć, egzaminowani muszą spełnić poniższe wytyczne:
 • przybyć na miejsce na 10-15 minut (przy dużych grupach 25 minut) przed godziną rozpoczęcia egzaminu, aby egzaminator spokojnie sprawdził tożsamość kandydatów i listę obecności;
 • wchodząc na salę podpisać się na liście obecności i skierować się do stanowiska wskazanego przez egzaminatora;
 • posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości ze zdjęciem; jeśli zdający nie posiada dowodu osobistego, wówczas prosimy o prawo jazdy, paszport bądź legitymację studencką/uczniowską. W przypadku braku dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zdającego nie może on podejść do egzaminu;
 • znać regulamin obowiązujący podczas egzaminów Digital Europe i akceptować jego postanowienia;
 • spóźnienia są dozwolone w wyjątkowych przypadkach, po uprzednim kontakcie z Centrum Egzaminacyjnym.
pl_PLPolish
en_GBEnglish pl_PLPolish
Skip to content