O nas

Fundacja Digital Europe powstała w celu wspierania działań w zakresie oświaty oraz  aby tworzyć korzystne warunki dla rozwoju rynku pracy, przedsiębiorczości i innowacji.

Aby realizacja założonych celów była możliwa prężnie działamy między innymi w zakresie:

  • podnoszenia jakości kształcenia;
  • udzielania pomocy w uzyskiwaniu świadectw oraz certyfikatów podnoszących kwalifikacje na rynku pracy;
  • prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych i doradczych upowszechniających wiedzę oraz zwiększających kompetencje w obszarach niezbędnych do efektywnego rozwoju;
  • wspierania i prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz wypracowywania nowych narzędzi i rozwiązań na rzecz rozwoju w regionach;
  • inicjowania i rozwoju współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz partnerstw międzysektorowych;
  • wspierania w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania projektów rozwojowych, szczególnie o dużym potencjale innowacyjnym;
  • upowszechniania nowych technologii, w tym informatycznych, w zarządzaniu, działalności firm i edukacji;
  • prowadzenia certyfikacji dla osób fizycznych;
  • podejmowania działań na rzecz kształcenia, jako narzędzia podnoszenia efektywności pracy i osobistego rozwoju.

Powyższe zadania realizujemy poprzez polskie ośrodki oraz współpracę międzynarodową.

Przerwa na kawę

Pamiętaj! Praktyka czyni mistrza.

pl_PLPolish
Skip to content