Moduł bezpieczeństwo

Dostęp do Internetu stwarza wiele możliwości rozwoju człowieka – stanowi bogate źródło wiedzy, pozwala na komunikowanie się z innymi ludźmi, jak i tworzenie oraz współdzielenie treści cyfrowych. Jednak obok całego potencjału, jaki niesie za sobą Internet oraz technologie cyfrowe, pojawiają się również różnego rodzaju zagrożenia, które dotyczą nie tylko przestrzeni wirtualnej, ale również tej fizycznej.

Jednym z głównych niebezpieczeństw korzystania z technologii cyfrowych są wirusy komputerowei różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie, które mogą niszczyć bądź przechwycić dane użytkownika, a w skrajnych przypadkach także uszkodzić pliki systemowe naszego urządzenia. W ostatnim czasie nasiliło się ponadto zjawisko działalności przestępczej odbywającej się za pomocą komputerów oraz Internetu. Celem cyberprzestępców, którzy wykorzystują ludzką podatność na uleganie manipulacji, stały się głównie nasze dane personalne oraz inne poufne informacje. Kolejnymi zagrożeniami związanymi ze środowiskiem cyfrowym są coraz częstsze problemy zdrowotne, uzależnienia oraz marginalizacja społeczna. Świat cyfrowy skutecznie przenika się z rzeczywistym, co sprawia, że i zagrożenia cyfrowe dotyczą już nie tylko przestrzeni wirtualnej, ale również tej fizycznej. W wielu źródłach związanych z medycyną można spotkać się z określeniem „choroby komputerowej”, czyli zespołem negatywnych objawów fizycznych i psychicznych spowodowanych długotrwałą pracą przy komputerze. Wytwarzanie oraz korzystanie z technologii cyfrowej wpływają także na środowisko naturalne. Nigdy wcześniej ten problem nie był aż tak istotny, a wszystko za sprawą coraz krótszego „życia” technologicznego dzisiejszych komputerów oraz wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, która ma ten sprzęt zasilić.

Zagadnienia:

4.1.1    Szkodliwe oprogramowanie

4.1.2    Ochrona systemu operacyjnego

4.1.3    Ochrona danych i treści cyfrowych

4.1.4    Kontrola dostępu do urządzenia

4.2.1    Poufność danych osobowych

4.2.2    Socjotechnika i kradzież danych

4.3.1    Wpływ technologii na zdrowie fizyczne

4.3.2    Ochrona zdrowia psychicznego

4.4.1    Oszczędność energii

4.4.2    Elektroodpady i recycling

Poziomy zaawansowania:

 • Rozumienie zagrożeń związanych ze światem cyfrowym i podjęcie podstawowych działań mających na celu ochronę urządzenia i oprogramowania komputerowego.
 • Świadomość istoty ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników w sieci. Rozpoznawanie zagrożeń związanych z wyłudzeniem danych.
 • Poznanie zagrożeń związanych ze zdrowiem podczas pracy z urządzeniami cyfrowymi. Właściwe dostosowanie komputerowego środowiska pracy.
 • Świadomość wpływu urządzeń cyfrowych na środowisko naturalne. Podejmowanie podstawowych kroków w celu oszczędzania energii elektrycznej.
 • Rozróżnienia rodzajów niebezpieczeństw cyfrowych oraz dobór odpowiednich narzędzi do ich powstrzymania. Przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania.
 • Aktywny wpływ użytkownika na wykorzystanie danych osobowych przez podmioty zewnętrzne. Konfigurowanie zasad prywatności w aplikacjach oraz usługach.
 • Sposoby unikania zagrożeń cyfrowych wpływających na zdrowie psychiczne, w tym uzależnienia i szykanowanie przez innych użytkowników.
 • Zrozumienie idei i zasad funkcjonowania klas energetycznych urządzeń oraz recyklingu elektroodpadów.
 • Samodzielne podejmowanie inicjatyw służących do ochrony przez zagrożeniami cyfrowymi. Korzystanie z dodatkowych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem komputera.
 • Zadbanie o odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy tworzeniu własnych usług i treści cyfrowych udostępnionych w sieci.
 • Wykorzystanie technologii cyfrowej w celu unikania problemów ze zdrowiem. Świadome zachowanie równowagi między światem realnym a cyfrowym.
 • Użycie nowych technologii na rzecz ochrony środowiska. Wybór i korzystanie z urządzeń pracujących w sposób efektywny.

Szybka nawigacja:

pl_PLPolish
en_GBEnglish pl_PLPolish
Skip to content