Włączenie do ZSK nowych kwalifikacji ICT autorstwa Digital Europe

W Fundacji Digital Europe aktywnie pracujemy na rzecz rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wiedząc jak ważne jest nabywanie nowych kwalifikacji, zwłaszcza przez osoby czynne zawodowo. Równie istotne jest, by taka osoba mogła łatwo potwierdzić posiadane kwalifikacje, rozumiane jako zestawy efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności, którą posiada. Weryfikacja kwalifikacji jest w takim wypadku realizowana przez upoważnioną do tego instytucję, która posiada kompetencje by potwierdzić posiadane umiejętności i wiedzę osoby walidowanej.

Trzy kwalifikacje komputerowe naszego autorstwa zostały włączone do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Są to:

 

Poziom PRK: 3

Użytkowanie zasobów cyfrowych  w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Poziom PRK: 4

Przetwarzanie danych cyfrowych w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Poziom PRK: 6

Zarządzanie danymi cyfrowymi w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

pl_PLPolish
Skip to content