Opracowanie nowych kwalifikacji z zakresu ICT

W Fundacji Digital Europe aktywnie pracujemy na rzecz rozwoju Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji wiedząc jak ważne jest nabywanie nowych kwalifikacji. Zwłaszcza przez osoby czynne zawodowo. Równie istotne jest, by taka osoba mogła łatwo potwierdzić posiadane kwalifikacje, rozumiane jako zestawy efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności, którą posiada. Weryfikacja kwalifikacji jest w takim wypadku realizowana przez upoważnioną do tego instytucję, która posiada kompetencje by potwierdzić posiadane umiejętności i wiedzę osoby walidowanej.

Biorąc to wszystko pod uwagę Fundacja Digital Europe w ramach realizacji swoich celów statutowych opracowała i złożyła do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji pakiet 3 kwalifikacji komputerowych. Są to:

  1. Użytkowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w środowisku zawodowym.
  2. Przetwarzanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w środowisku zawodowym.
  3. Zarządzanie technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w środowisku zawodowym.

Aktualnie wszystkie wymienione kwalifikacje są procedowane w Wydziale Kompetencji Cyfrowych, Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

pl_PLPolish
Skip to content