The solution transforming tomorrow

The changes modern civilization has brought about, which connect our daily lives with the virtual world more and more, push us to acquire necessary skills in using digital technologies. Digital competence, as recommended by the European Commission[1], is currently one of eight key competences for lifelong learning.

Kompetencje cyfrowe można zdefiniować jako pewne, krytyczne i odpowiedzialne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do celów uczenia się, pracy oraz aktywnego udziału w życiu społecznym. Odnoszą się one do świadomego, kompetentnego, ale również kreatywnego korzystania z całego spektrum technologii cyfrowych, na które składają się:

 1. Information and data literacy
 2. Communication and collaboration
 3. Digital content creation
 4. Safety
 5. Problem solving

These areas are the key components of the Digital Competence Framework for Citizens, also known as DigComp 2.0. It identifies 21 framework competences for each area. Achieving proficiency in these competences enables full participation in a range of specific social contexts, which are now largely defined by the new digital technologies.

[1] Raport Komisji Europejskiej, JRC IPTS – DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe; obszar kompetencji cyfrowych: 1. Information, 2. Communication, 3. Content Creation, 4. Safety, 5. Problem Solving.

Certification

Certyfikaty European Digital Certificate pozwalają zrealizować program nauczania zgodny z obiema wersjami Ramy DIGCOMP 1.0 oraz najnowszą 2.0, a nabywana wiedza może być realizowana zarówno na szkoleniach komercyjnych jak i dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Certyfikaty European Digital Certificate są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku dla szkoleń realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych. Szczegółowo wytyczne te zostały opisane w opracowaniu: „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.

Module 1: Information and data literacy

Framework competences

 • Browsing, searching and filtering data, information, and digital content
 • Evaluating data, information, and digital content
 • Managing data, information, and digital content

Module 2: Communication and collaboration

Framework competences

 • Interacting through digital technologies
 • Sharing through digital technologies
 • Engaging in citizenship through digital technologies
 • Collaborating through digital technologies
 • Netiquette
 • Managing digital identity

Module 3: Digital content creation

Framework competences

 • Developing digital content
 • Integrating and re-elaborating digital content
 • Copyright and licences
 • Programming

Module 4: Safety

Framework competences

 • Protecting devices
 • Protecting personal data and privacy
 • Protecting physical and psychological health and well-being from possible dangers in digital environments
 • Protecting the environment

Module 5: Problem solving

Framework competences

 • Solving technical problems
 • Identifying needs and digital tools for problem solving
 • Creatively using digital technologies
 • Identifying digital competence gaps
en_GBEnglish
Skip to content