Moduł komunikacja

Ludzkość od zawsze związana jest z różnymi formami interakcji, które sprawiają, że możemy czuć się częścią większej społeczności. Współcześnie coraz więcej obszarów naszego życia codziennego przenika do świata cyfrowego, nie inaczej jest w przypadku kontaktu z innymi ludźmi. Wykorzystanie Internetu do komunikacji jest już tak powszechne, że wykształciło swoja własną specyfikę.

Komunikacja cyfrowa stwarza nam mnóstwo nowych możliwości, niestety bywa też ograniczeniem niepozwalającym na odbiór wszystkich bodźców płynących od osoby, z którą rozmawiamy. Nie zmienia to jednak faktu, że aplikacje mobilne są obecne już niemal wszędzie, stanowiąc przy tym jedną z najpopularniejszych form wymiany informacji oraz różnego rodzaju zasobów pomiędzy ludźmi. Współpraca w świecie cyfrowym nie zważa bowiem na różnorodność osobową, terytorialną czy czasową. Możemy zatem w aktywny, a przy tym wygodny sposób uczestniczyć w życiu społecznym. I podobnie jak w świecie rzeczywistym, tak i będąc online, obowiązują nas pewne zasady i zwyczaje, o których przestrzeganiu nie należy zapominać. Pozorna anonimowość Internetu nie powinna być zachętą do unikania przyzwoitego zachowania, zwłaszcza że ma ono duży wpływ na nasz obraz kreowany w sieci. Dzięki wszechobecności mediów społecznościowych i tworzeniu wielu profili online obecnie dużo bardziej niż kiedykolwiek definiuje nas nasza cyfrowa tożsamość.

Zagadnienia:

2.1.1    Interakcja w świecie cyfrowym

2.1.2    Cyfrowe narzędzia komunikacyjne

2.1.3    Obsługa poczty elektronicznej

2.1.4    Komunikatory internetowe

2.2.1    Rola internauty w przekazywaniu informacji

2.2.2    Stosowanie odnośników w Internecie

2.3.1    Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego

2.3.2    Cyfrowe formy aktywności obywatelskiej

2.4.1    Współpraca w świecie cyfrowym

2.4.2    Wykorzystanie dysku internetowego

2.4.3    Udostępnianie i edycja zasobów

2.5.1    Normy zachowania online i offline

2.5.2    Zasady netykiety

2.6.1    Pojęcie cyfrowej tożsamości

2.6.2    Ustawienia prywatności cyfrowej

Poziomy zaawansowania:

  • Poznanie różnorodnych form nawiązywania kontaktów w świecie cyfrowym. Zakładanie konta użytkownika oraz podstawowa obsługa poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych. Przesyłanie prostych wiadomości tekstowych oraz graficznych.
  • Wprowadzenie w świat usług Web 2.0 – zapoznanie z popularnymi serwisami wymiany informacji. Wykorzystanie formularzy internetowych oraz podstawowa obsługa mediów społecznościowych.
  • Zrozumienie koncepcji społeczeństwa obywatelskiego – poznanie różnych form aktywności społecznej w Internecie oraz serwisów, gdzie można je odnaleźć.
  • Współpraca online z innymi użytkownikami sieci. Poznanie zasady działania chmury obliczeniowej oraz jej zalet i wad. Podstawowa obsługa dysku oraz dokumentów w chmurze.
  • Poznanie podstawowych zasad właściwego zachowania w Internecie oraz zrozumienie specyfiki funkcjonowania człowieka w świecie cyfrowym.
  • Wprowadzenie do tematyki tworzenia tożsamości cyfrowej. Zapoznanie się z korzyściami oraz zagrożeniami wynikającymi z aktywności w sieci.
  • Rozszerzona obsługa poczty elektronicznej oraz komunikatorów – dostosowanie ich wyglądu i działania do potrzeb użytkownika. Wykorzystanie różnorodnych funkcji narzędzi komunikacyjnych.
  • Aktywne korzystanie z serwisów społecznościowych oraz uczestniczenie w różnego rodzaju społecznościach online, które pozwalają na dzielenie się informacjami oraz wiedzą.
  • Korzystanie z cyfrowych form aktywności obywatelskiej. Nawiązywanie kontaktu online z różnego rodzaju instytucjami i urzędami.
  • Wykorzystanie aplikacji działających w chmurze, udostępnianie innym użytkownikom plików i informacji online oraz ich edycja.
  • Stosowanie zasad netykiety podczas interakcji z innymi użytkownikami sieci, poznanie norm obowiązujących w różnych środowiskach cyfrowych.
  • Umiejętność tworzenia własnej tożsamości cyfrowej w mediach społecznościowych oraz monitorowania śladów pozostawionych w sieci.
  • Zaawansowane korzystanie z usług e-mail oraz programów pocztowych. Swobodne korzystanie z wielu narzędzi komunikacyjnych w zależności od potrzeb i możliwości.
  • Używanie kontaktów społecznościowych w nauce i pracy zgodnie z prawnymi zasadami dzielenie się informacji i wiedzą.
  • Aktywnie zaangażowanie w obywatelskie działania w świecie wirtualnym, wdrażanie własnych inicjatyw społecznych.
  • Biegła współpraca z innymi użytkownikami sieci. Częste korzystanie z narzędzi do pracy grupowej, do tworzenia i udostępniania zasobów, wiedzy oraz treści.
  • Świadome stosowanie zasad netykiety w różnych przestrzeniach komunikacyjnych i kontekstach. Opracowanie strategii identyfikowania niewłaściwego zachowania.
  • Zarządzanie kilkoma tożsamościami cyfrowymi w zależności od kontekstu i celu. Stosowanie aktywnych metod ochrony własnej reputacji cyfrowej.

Szybka nawigacja:

pl_PLPolish
en_GBEnglish pl_PLPolish
Skip to content