Fundacja Digital Europe

ZALETY Certyfikacji DIGITAL EUROPE

  • standaryzacja – egzaminy zostały tak skonstruowane, by weryfikować kompetencje zdefiniowane w ramie DIGCOMP oraz jej aktualizacji DIGCOMP 2.0, dzięki temu zestawy egzaminacyjne są dostosowane do wszystkich programów nauczania szkoleń zgodnych z Ramą DIGCOMP.
  • uniwersalność – zestawy egzaminacyjne tworzone są wedle ściśle określonych norm i oparte o treści Ramy DIGCOMP, dzięki temu opisane efekty kształcenia European Digital Certificate mogą być stosowane jako baza do tworzenia programów szkoleniowych do szkoleń TIK.
  • obiektywność – egzaminy European Digital Certificate są przeprowadzane za pośrednictwem platformy egzaminacyjnej, która losowo tworzy zestawy egzaminacyjne oraz sprawdza poprawność odpowiedzi. Uniemożliwia to nieuczciwe podejście do egzaminu.
  • aktualizacja – wiedza z zakresu cyfrowych umiejętności tak często się zmienia, że wymaga od nas bieżącej aktualizacji treści zarówno programów jak i egzaminów, po to aby egzaminowana wiedza była jak najbardziej przydatna w praktyce.Dlatego już wdrożyliśmy unowocześnione standardy Ramy DIGCOMP 2.0 aby przekazywana wiedza nadążała za realnymi potrzebami użytkowników.
  • walidacja – egzaminy w standardzie Digital Europe zostały opracowane jako zewnętrzne narzędzie do weryfikacji wiedzy z zakresu obsługi komputera, które działa niezależnie od instytucji szkoleniowych w myśl Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
pl_PLPolish
en_GBEnglish pl_PLPolish
Skip to content