Certyfikat EDC

Certyfikat Digital Europe (EDC) jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym

Egzaminy Digital Europe odnoszą się do poziomów Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli, DigComp w wersji 1.0 oraz najnowszej 2.0, identyfikującą 21 kompetencji ramowych na trzech poziomach zaawnasowania (A, B, C). Egzaminy zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Fundacja  jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ALL DIGITAL. Instytucja ta zrzesza organizacje zajmujące się certyfikacją ICT. Egzaminy Digital Europe spełniają wytyczne określone dla dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 11 lipca 2018 pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

     oraz dodatkowo:

II.   Warunki umożliwiające uznanie danego dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji

     Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się:

Poziomy zaawansowania przestawione są językiem efektów uczenia się i opracowane zostały zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli, DigComp 1.0 oraz 2.0, odnoszą się do stopnia znajomości technologii cyfrowych we wszystkich obszarach:

  • Umiejętność korzystania z informacji i z danych,
  • Komunikacja i współpraca,
  • Tworzenie treści cyfrowych,
  • Bezpieczeństwo,
  • Rozwiązywanie problemów.

     Procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji:

     Ośrodki Egzaminacyjne Digital Europe realizują szkolenia komputerowe w oparciu o wytyczne DigComp i materiały Digital Europe (podręcznik, próbny egzamin). Natomiast w ramach rozdzielności funkcji Ośrodki nie mają żadnego dostępu do platformy egzaminacyjnej, wytyczne protokoły sesji i umowy zapewniają bezpieczeństwo systemu certyfikacji oraz Egzaminatorem Digital Europe nie może być trener, który uczył daną grupę szkoleniową. 

Uzyskaniem kwalifikacji ICT na danym poziomie (A, B lub C) jest otrzymanie na egzaminie Digital Europe wyniku z danego modułu w wysokości min. 50% na określonym poziomie zaawansowania. W przypadku realizowania egzaminu z kilku modułów, wynik każdej z części egzaminu musi być wyższy lub równy 50%.

pl_PLPolish
Skip to content