Green Economy Management Certificate

Zielona transformacja

Z danych Europejskiego Urządu Statystycznego (Eurostat) wynika, że we wrześniu 2023 roku w urzędach pracy poszczególnych krajów wspólnoty zarejestrowanych było ponad 13 milionów obywateli. Oznacza to stopę bezrobocia na poziomie 6% w całej UE. Odpowiedzią na taki stan rzeczy mają być tzw. zielone miejsca pracy, które wg. raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) mają wygenerować do 2030 roku ponad 13 milionów nowych miejsc pracy. W tym samym okresie w wyniku zielonych zmian ilość miejsc pracy w sektorze korzystającym z tradycyjnych, nieekologicznych rozwiązań spadnie o około 3 miliony.

Przy tym trwająca obecnie transformacja gospodarki obejmie w zasadzie wszystkie gałęzi przemysłu, w tym najmocniej energetyczny, wydobywczy, przetwórczy i motoryzacyjny, a także sektor tzw. wysokich technologii.

Rama GreenCOMP

Aby ułatwić dostosowanie się społeczeństwa do nowych realiów i aby upłynnić wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu opracowano europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli GreenComp. Ich celem jest promowanie uczenia się o zrównoważeniu środowiskowym w Unii Europejskiej, w czym pomóc ma zestaw kompetencji stanowiących podstawę w przygotowywanych programach kształcenia.  GreenComp zawiera cztery wzajemnie ze sobą powiązane obszary kompetencji: „urzeczywistnianie wartości dotyczących zrównoważonego rozwoju”, „akceptowanie złożonego charakteru zrównoważonego rozwoju”, „wizualizacja zrównoważonej przyszłości” oraz „działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju”, a każdy z wymienionych  obszarów zawiera trzy kompetencje, które wiążą się ze sobą i są równoważne.

ObszarKompetencje
1. Urzeczywistnianie wartości dotyczących zrównoważonego rozwoju1.1 Refleksja nad wartością zrównoważonego rozwoju
1.2 Wspieranie uczciwości
1.3 Propagowanie przyrody
2. Akceptowanie złożonego charakteru zrównoważonego rozwoju2.1 Myślenie systemowe
2.2 Myślenie krytyczne
2.3 Formułowanie problemów
3. Wizualizacja zrównoważonej przyszłości3.1 Umiejętność myślenia o przyszłości
3.2 Zdolność przystosowania się
3.3 Myślenie eksploracyjne
4. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju4.1 Sprawczość polityczna
4.2 Wspólne działanie
4.3 Indywidualna inicjatywa

Rola szkoleń w budowie nowoczesnego społeczeństwa

Na bazie opracowanej ramy GreenCOMP Komisja Europejska ma zamiar w nadchodzących latach promować szkolenia, które ułatwią wdrożenie firmom założeń Zielonego Ładu poprzez przeszkolenie pracowników z zasad i postaw w nim zawartych. Szkolenia te mają być skierowane do różnych branż i obejmować całą strukturę przedsiębiorstwa. Począwszy od szeregowych pracowników a na kadrze zarządzającej skończywszy.

Ich celem jest:

Z uwagi na specyfikę poszczególnych sektorów gospodarki oraz stanowisk pracy wiedza, postawy i umiejętności z zakresu zielonej transformacji powinny bazować na ramie Green COMP, a jednocześnie być dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników. Niezbędna jest też odpowiednia weryfikacja pod kątem jej przyswojenia. Proces ten winien być przeprowadzony przez niezależny, zewnętrzny podmiot z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi walidujących.

Green Economy Management Certificate

Certyfikat zielonej gospodarki

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku i w oparciu o ramę GreenComp opracowaliśmy certyfikat dedykowany pracownikom, którzy będą wprowadzać założenia zielonej transformacji w firmach, w których pracują. Mowa zarówno o pracownikach jak i osobach zarządzających konkretnymi procesami lub całym przedsiębiorstwem. Składa się on z trzech uzupełniających się modułów, które weryfikują wiedzę i umiejętności związane z szeroko pojętą Zieloną Gospodarką.

Aby go uzyskać należy podejść do egzaminu składającego się z trzech powiązanych ze sobą modułów i uzyskać z każdego z nich wynik powyżej 50%.

Modules:

Application of Knowledge:
Embracing Change Through Learning

Moduł poświęcony zrozumieniu ekologii i zrównoważonego rozwoju jako holistycznego konceptu. Bada między innymi znajomość osoby egzaminowanej z podstawowych koncepcji związanych z ochroną środowiska, zmianami klimatycznymi, efektem cieplarnianym, i innymi aspektami ekologii.

Innovative Solutions:
Bridging Actions and Technology

Weryfikuje umiejętności, wiedzę i postawy w zagadnieniach związanych z wdrażaniem i wykorzystaniem w środowisku biznesowym konkretnych rozwiązań powiązanych z:

Dynamic Leadership:
Navigating Change Effectively

Bada wiedzę i umiejętności osoby egzaminowanej w kontekście zarządzania zielonymi aktywami wewnątrz przedsiębiorstwa. W jego ramach badamy następujące aspekty:

Certyfikat

Wynik egzaminu uczestnik może sprawdzić po zakończeniu sesji i zatwierdzeniu jej wyników przez Digital Europe. Certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności z zakresu ICT jest wystawiany przez Fundację Digital Europe.
 
Jego wzór znajduje się obok.

W wersji cyfrowej

Certyfikat Green jest wydawany w wersji cyfrowej opatrzony pieczęcią elektroniczną. Takie działanie ma na celu:

Wszystkie te czynniki sprawiają, że certyfikaty w wersji elektronicznej są bardziej przyjazne dla środowiska i pomagają w redukcji negatywnego wpływu człowieka na planetę.

en_GBEnglish
Skip to content