Opis walidacji Digital Europe

System egzaminacyjny European Digital Certificate ma formę platformy internetowej dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej. Wytyczne sali egzaminacyjnej:
https://www.digitaleurope.pl/wytyczne/

Po zarejestrowaniu uczestnik zostanie automatycznie zalogowany na platformie egzaminacyjnej European Digital Certificate. Przystępując do egzaminu, uczestnik wprowadza numer egzaminatora oraz indywidualny numer sesji egzaminacyjnej, które przekazuje mu egzaminator.

Egzamin odbywa się pod stałym nadzorem egzaminatora zgodnie z wytycznymi Digital Europe. Egzaminatorem jest osoba spełniająca wewnętrzne wytyczne Digital Europe:

https://www.digitaleurope.pl/zostan-egzaminatorem/

Wynik egzaminu uczestnik może sprawdzić po zakończeniu sesji i zatwierdzeniu jej wyników przez Digital Europe. Zatwierdzenie sesji odbywa się przez Digital Europe po weryfikacji dokumentów formalnych sesji oraz weryfikacji przebiegu egzaminu na platformie egzaminacyjnej. Certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności z zakresu ICT jest wystawiany przez Fundację Digital Europe (link do wzór certyfikatu).

pl_PLPolish
Skip to content