IT Skills

Moduły IT Skills to certyfikacja pozwalająca zweryfikować poziom wiedzy i umiejętności związanych z głównymi obszarami kompetencji informatycznych – obsługą komputera i systemu operacyjnego Windows, korzystania z Internetu, a także pracy z kluczowym oprogramowaniem wykorzystywanym w procesie edukacji i pracy zawodowej (programy pakietu MS Office).

Egzaminy IT Skills zostały stworzone z myślą o szerokiej grupie użytkowników komputerów, którzy chcą potwierdzić wybrane umiejętności informatyczne. Certyfikacja IT Skills oferuje sześć niezależnych modułów, które można dobierać indywidualnie w zależności od własnych potrzeb.

Egzamin jest przeprowadzany w formie testowej z wykorzystaniem platformy egzaminacyjnej pod nadzorem egzaminatora akredytowanego przez Fundację Digital Europe. Egzamin może być zdawany na jednym z trzech dostępnych poziomów zaawansowania: A, B lub C.

1

Wybierz ośrodek egzaminacyjny

2

Weź udział w egzaminie

3

Odbierz certyfikat

Egzamin IT Skills (Umiejętności informatyczne) wyodrębnia następujące obszary wykorzystania sprzętu i oprogramowania komputerowego:

Moduł IT Skills M1 – Obsługa komputera sprawdza znajomość pojęć i umiejętności z zakresu obsługi komputera, jego elementów składowych, urządzeń peryferyjnych oraz systemu operacyjnego i podstawowych programów użytkowych. Moduł obejmuje również podstawowe zagadnienia związane z sieciami komputerowymi.

Moduł IT Skills M2 – Obsługa Internetu sprawdza znajomość pojęć i umiejętności z zakresu przeglądania, wyszukiwania i zarządzania informacjami przy pomocy popularnych aplikacji internetowych. Moduł obejmuje również tematykę komunikacji i współpracy w środowisku online.

Moduł IT Skills M3 – Edytor tekstu sprawdza znajomość oraz praktyczną umiejętność korzystania z oprogramowania Microsoft Word. Moduł obejmuje tworzenie dokumentu tekstowego, jego edycję, formatowanie, operacje na pliku oraz różnego rodzaju elementach, które w nim się znajdują.

Moduł IT Skills M4 – Arkusz kalkulacyjny sprawdza znajomość oraz praktyczną umiejętność korzystania z oprogramowania Microsoft Excel. Moduł obejmuje tworzenie arkusza kalkulacyjnego, jego edycję, formatowanie, operacje na pliku oraz różnego rodzaju elementach, które w nim się znajdują. Moduł obejmuje również funkcje i formuły.

Moduł IT Skills M5 – Grafika prezentacyjna sprawdza znajomość oraz praktyczną umiejętność korzystania z oprogramowania Microsoft PowerPoint. Moduł obejmuje tworzenie prezentacji, jej edycję, formatowanie, operacje na pliku oraz różnego rodzaju elementach, które w nim się znajdują.

Moduł IT Skills M6 – Baza danych sprawdza znajomość oraz praktyczną umiejętność korzystania z oprogramowania Microsoft Access. Moduł obejmuje tworzenie bazy danych, jej edycję, formatowanie, operacje na pliku oraz różnego rodzaju elementach, które w nim się znajdują.

Egzamin jest przeprowadzany na trzech poziomach zaawansowania:
pl_PLPolish
Skip to content