Opis walidacji Digital Europe

System egzaminacyjny European Digital Certificate ma formę platformy internetowej dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej. Wytyczne sali egzaminacyjnej:
https://www.digitaleurope.pl/wytyczne/

After registration the candidate is automatically logged into the European Digital Certificate examination platform. At the beginning of the exam the candidate enters the examiner’s ID number and the individual exam session number, which are provided by the examiner.

Egzamin odbywa się pod stałym nadzorem egzaminatora zgodnie z wytycznymi Digital Europe. Egzaminatorem jest osoba spełniająca wewnętrzne wytyczne Digital Europe:

https://www.digitaleurope.pl/zostan-egzaminatorem/

Wynik egzaminu uczestnik może sprawdzić po zakończeniu sesji i zatwierdzeniu jej wyników przez Digital Europe. Zatwierdzenie sesji odbywa się przez Digital Europe po weryfikacji dokumentów formalnych sesji oraz weryfikacji przebiegu egzaminu na platformie egzaminacyjnej. Certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności z zakresu ICT jest wystawiany przez Fundację Digital Europe (link do wzór certyfikatu).

en_GBEnglish
Skip to content