IT Skills

The IT Skills modules are a certification that allows you to verify the level of knowledge and skills related to the main areas of IT competences - computer and Windows operating system operation, Internet use, as well as working with key software used in the process of education and professional work (MS Office programs).

IT Skills exams have been designed for a wide group of computer users who want to confirm selected IT skills. IT Skills Certification offers six independent modules that can be selected individually depending on your own needs.

The exam is conducted in the form of a test using an examination platform under the supervision of an examiner accredited by the Digital Europe Foundation. The exam can be taken at one of the three levels of advancement available: A, B or C.

1

Wybierz ośrodek egzaminacyjny

2

Weź udział w egzaminie

3

Odbierz certyfikat

Egzamin IT Skills (Umiejętności informatyczne) wyodrębnia następujące obszary wykorzystania sprzętu i oprogramowania komputerowego:

Moduł IT Skills M1 – Obsługa komputera sprawdza znajomość pojęć i umiejętności z zakresu obsługi komputera, jego elementów składowych, urządzeń peryferyjnych oraz systemu operacyjnego i podstawowych programów użytkowych. Moduł obejmuje również podstawowe zagadnienia związane z sieciami komputerowymi.

Moduł IT Skills M2 – Obsługa Internetu sprawdza znajomość pojęć i umiejętności z zakresu przeglądania, wyszukiwania i zarządzania informacjami przy pomocy popularnych aplikacji internetowych. Moduł obejmuje również tematykę komunikacji i współpracy w środowisku online.

Moduł IT Skills M3 – Edytor tekstu sprawdza znajomość oraz praktyczną umiejętność korzystania z oprogramowania Microsoft Word. Moduł obejmuje tworzenie dokumentu tekstowego, jego edycję, formatowanie, operacje na pliku oraz różnego rodzaju elementach, które w nim się znajdują.

Moduł IT Skills M4 – Arkusz kalkulacyjny sprawdza znajomość oraz praktyczną umiejętność korzystania z oprogramowania Microsoft Excel. Moduł obejmuje tworzenie arkusza kalkulacyjnego, jego edycję, formatowanie, operacje na pliku oraz różnego rodzaju elementach, które w nim się znajdują. Moduł obejmuje również funkcje i formuły.

Moduł IT Skills M5 – Grafika prezentacyjna sprawdza znajomość oraz praktyczną umiejętność korzystania z oprogramowania Microsoft PowerPoint. Moduł obejmuje tworzenie prezentacji, jej edycję, formatowanie, operacje na pliku oraz różnego rodzaju elementach, które w nim się znajdują.

Moduł IT Skills M6 – Baza danych sprawdza znajomość oraz praktyczną umiejętność korzystania z oprogramowania Microsoft Access. Moduł obejmuje tworzenie bazy danych, jej edycję, formatowanie, operacje na pliku oraz różnego rodzaju elementach, które w nim się znajdują.

Egzamin jest przeprowadzany na trzech poziomach zaawansowania:
en_GBEnglish
Skip to content