Digcomp 2.2 – już dziś sprawdź swoje kompetencje cyfrowe

Czym jest DigComp 2.2

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dokument “Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia”, w którym zdefiniowano istotne umiejętności niezbędne do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie i radzenia sobie z technologicznym rozwojem. To stanowiło podstawę dla kształcenia skoncentrowanego na kompetencjach. Jednakże w 2018 Rada Europy wskazała, że rosnąca automatyzacja pracy i rola technologii wymagają zmiany kompetencji. W związku z tym wydano nowe zalecenia, podkreślając umiejętności problem-solvingu, krytycznego myślenia, współpracy, kreatywności, myślenia komputacyjnego i samoregulacji.

Te zalecenia przyczyniły się do powstania Raportu o kompetencjach cyfrowych, które są kluczowe w świecie technologii. Raport ten, wydany w różnych wersjach od 2013 roku, koncentruje się na umiejętnościach cyfrowych obywateli i wspiera programy edukacyjne mające zniwelować lukę cyfrową. Najnowsza wersja skupia się na sztucznej inteligencji i zarządzaniu danymi (aby umożliwić świadome i bezpieczne korzystanie z technologii), a także roli dezinformacji i sposobach na radzenie sobie z tym zjawiskiem.

Źródło: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/

Egzamin DigComp 2.2

Rama DigComp obejmuje pięć obszarów stanowiących osobne moduły egzaminu:

 • Informacje i dane
 • Komunikacja i współpraca
 • Tworzenie treści cyfrowych
 • Bezpieczeństwo
 • Rozwiązywanie problemów

Egzamin jest przeprowadzany na jednym z ośmiu poziomów zaawansowania:

 • podstawowym ze wsparciem (A1)
 • podstawowym (A2)
 • średniozaawansowanym (B3)
 • wyższym średniozaawansowanym (B4)
 • zaawansowanym (C5)
 • wyższym zaawansowanym (C6)
 • specjalistycznym (D7)
 • wysoce specjalistycznym (D8)
pl_PLPolish
Skip to content